Stalne točke geodetske osnove
Prijava
Korisnik: Public

Stalne točke geodetske osnove

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0212

Jedinstvena oznaka izvora:

0212

Naziv izvora prostornih podataka:

Stalne točke geodetske osnove

Sažetak izvora:

Stalne točke geodetske osnove čine osnovu geodetskoga referentnog sustava jednoznačno određenog u odnosu na europske i svjetske referentne sustave, uspostavljaju se normiranom gustoćom ovisno o redu mreže, geodetskim klasičnim metodama mjerenja, metodama satelitske geodezije, astronomsko-geodetskim metodama, gravimetrijskim i magnetometrijskim metodama mjerenja potrebne točnosti, a čine osnovu za obavljanje poslova državne izmjere, uspostavljanje i održavanje katastra nekretnina i dr. Stalne točke pohranjuju se i održavaju u Bazi podataka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza podataka (Oracle, ESRI)

Adresa izvora:

http://dgu-sgt-01/dgu_intranet/
http://dgu-sgt-01/dgushop
http://stgo.dgu.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 1 Koordinatni referentni sustavi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korisničko ime i lozinka, naknada.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-09-2016

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4b636e47-6990-48a6-b353-6d882d47c262

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a