Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1543

Jedinstvena oznaka izvora:

1543

Naziv izvora prostornih podataka:

Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana-INSPIRE

Sažetak izvora:

Skup podataka sadrži prostorne objekte u obliku 2D poligona koji predstavljaju zgrade iz Digitalnog katastarskog plana. Skup podataka je u skladu s INSPIRE specifikacijom za NIPP/INSPIRE temu prostornih podataka "Zgrade" (engl. Bulidings) – Tehničke smjernice. Dostupni podaci sadrže INSPIRE objektne klase: BU:Building. U okviru katastarske izmjere i pojedinačnih geodetskih elaborata prikupljaju se i obrađuju podaci o položaju, obliku, načinu uporabe zgrade, nazivu i kućnim brojevima i drugi podaci o zgradama. Položaj i oblik zgrade iskazuje se tlocrtnim prikazom zgrade. Tlocrtni prikaz zgrade, način uporabe zgrade i kućni broj iskazuju se u skladu s pravilnikom kojim se propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

GML

Adresa izvora:

https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/bu/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS; https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/bu/wms?request=GetCapabilities&service=WMS; https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/bu/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 2 Zgrade

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

anema ograničenja javnom pristupu, korištenje podataka u skladu s otvorenom dozvolom dostupnom na linku: https://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-12-2023

Upareni izvor:

1544 Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana- WMS INSPIRE

1545 Zgrade iz Digitalnog katastarskog plana- WFS INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d968f0f7-d4b8-49ea-9c64-185cd9345bae

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a