Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Prijava
Korisnik: Public

Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0117

Jedinstvena oznaka izvora:

0117

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Sažetak izvora:

Područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima definirana su Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN 34/15, 65/15, 91715 i 19/17) i razvrstavaju se na sljedeće kategorije:

Gorsko planinsko područje – GPP

Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Područje s posebnim ograničenjima – PPO

Obuhvat područja definiran je granicama jedinica lokalne samouprave, a prema pripadnosti ARKOD parcela unutar područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima (ANC područja). Poljoprivrednici na navedenim područjima mogu ostvarivati kriterije odabira potpore za Mjeru 13 – Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima.

Podaci o obuhvatu ANC područja u sustavu se jedanput godišnje usklađuju sa najnovijim stanjem sukladno podacima iz Registra prostornih jedinica, dok se pojedinačno označavanje provodi dinamički prilikom generiranja/ažuriranja ARKOD podataka prema poslovnom pravilu da ARKOD parcela dobije ANC status ukoliko je u preklopu sa ANC slojem sa 50% ili više svoje površine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji, 2. Protokola o razmjeni podataka, 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-06-2015

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d68ce2ce-a3de-4765-a2e6-afda2580300e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a