Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Prijava
Korisnik: Public

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0009

Jedinstvena oznaka subjekta:

0009

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

OIB subjekta NIPP-a:

99122235709

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica grada Vukovara 269d,
10000 Zagreb,
agencija@apprrr.hr,
tel.: 01 6002 827,6002 700
Violeta Ajhner-Bolfan,
Sektor za registre,
violeta.ajhner@apprrr.hr,
Mladen Majcen
mladen.majcen@apprrr.hr
Služba za Sustav identifikacije zemljišnih parcela (ARKOD)
Sektor za registre i IAKS mjere ruralnog razvoja

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015, 118/18)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18)
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) (NN 17/2018)
Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovonog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/2013, 22/15)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Agencija obavlja poslove vezane uz plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri čemu surađuje sa institucijama na nacionalnoj i europskoj razini koje svojim poslovnim procesima utječu, podržavaju i unapređuju razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0044 - ARKOD
0117 - Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
0118 - Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske
0119 - Obilježja krajobraza
0120 - Ekološki značajne površine (EZP)
0121 - Vinogorja
0122 - Travnjaci velike prirodne vrijednosti
0385 - ARKOD - WMS INSPIRE
0386 - ARKOD - WMS
0387 - ARKOD - WFS INSPIRE
0389 - ARKOD - WFS
0393 - Okolišno osjetljivi trajni travnjaci
0394 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2011.
0395 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2012.
0396 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2013.
0397 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2014.
0398 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2015.
0399 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2016.
0400 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2017.
0401 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2018.
0411 - ARKOD - HOLDING
0412 - ARKOD - SITE
0487 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2019.
1044 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2020.
1292 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2021.
1393 - ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2022.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a