ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2022.
Prijava
Korisnik: Public

ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2022.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1393

Jedinstvena oznaka izvora:

1393

Naziv izvora prostornih podataka:

ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2022.

Sažetak izvora:

ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. ARKOD parcele predstavljaju neprekinute površine poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirane s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz Priloga I. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 54/2019, 126/2019, 147/2020). Upis poljoprivrednog zemljišta – vektorizacija ARKOD poligona provodi se metodom fotointerpretacije poljoprivrednog zemljišta na DOF podlogama u mjerilu 1:5000 u podružnicama Agencije za plaćanja, iskazom poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaz o vlasništvu ili posjedu, a upis se provodi kontinuirano na području cijele Republike Hrvatske. ARKOD podaci koriste se unutar IAKS sustava za praćenje potpora vezanih uz površine, a što se tehnički provodi godišnjim popunjavanjem Jedinstvenog zahtjeva kroz AGRONET aplikaciju. ARKOD arhivski podaci 31.12.2022. – obuhvaćaju vektorske podatke ARKOD parcela koji su generirani na dan 31.12.2022.


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shapefile, gdb, geopackage

Adresa izvora:

https://www.apprrr.hr/prostorni-podaci-servisi/; https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=getcapabilities; https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=getcapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-01-2023

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a