Okolišno osjetljivi trajni travnjaci
Prijava
Korisnik: Public

Okolišno osjetljivi trajni travnjaci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0393

Jedinstvena oznaka izvora:

0393

Naziv izvora prostornih podataka:

Okolišno osjetljivi trajni travnjaci

Sažetak izvora:

Okolišno osjetljivi trajni travnjaci (OOT) predstavljaju definirana područja Karte staništa RH u okviru Ekološke mreže – NATURA 2000 od strane Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Podaci su predstavljani u vektorskom formatu kao poligoni proglašenog područja. Za ove površine propisane su posebne mjere zaštite i provedbe poljoprivredne aktivnosti, tako da se jednom definirani trajni travnjaci ne smiju prenamijeniti u druge vrste korištenja. Ako korisnik okolišno-osjetljivi travnjak prenamjeni ili privede oranici ili voćnjaku, dužan ga je vratiti u prvobitno stanje, osim kod iznimno opravdanog slučaja podnošenja zahtjeva prije planiranog zahvata i dobivanja odobrenja nadležnog tijela za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu. Prema unaprijed određenim pravilima prostornog preklopa, ARKOD parcela poprima vrijednost pripadnosti okolišno osjetljivim trajnim travnjacima ukoliko se ista nalazi u preklopu sa slojem okolišno osjetljivih trajnih travnjaka jednako ili više od 30% površine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shapefile, gdb, geopackage

Adresa izvora:

https://www.apprrr.hr/prostorni-podaci-servisi/, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:
Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji, 2. Protokola o razmjeni podataka, 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-05-2019

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/67f5fd1e-02e6-4edb-8fc8-26e00c3b0aa5

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a