Travnjaci velike prirodne vrijednosti
Prijava
Korisnik: Public

Travnjaci velike prirodne vrijednosti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0122

Jedinstvena oznaka izvora:

0122

Naziv izvora prostornih podataka:

Travnjaci velike prirodne vrijednosti

Sažetak izvora:

Podaci o travnjacima velike prirodne vrijednosti izvorno su u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, gdje su se definirala područja prostiranja. Kako ovi podaci imaju direktan utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju s obzirom na specifične obveze i rokove kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati kako bi ostvarili prava na potpore odlučeno je da će ovi podaci biti prikazani unutar izvora prijavljenih od strane Agencije za plaćanja. Područja obuhvata travnjaka velike prirodne vrijednosti, definirana su prema granicama jedinica lokalne samouprave, a popis se redovito nalazi kao sastavni dio Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja. Unutar sloja razlikuju se sljedeće regije – Mediteranska, Brdsko planinska, Kontinentalno nizinska, za koje su propisani različiti načini postupanja s obzirom na vrijeme i učestalost košnje. Kod označavanja ARKOD parcela u odnosu na pripadnost sloju travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV sloju) primjenjuje se pravilo da površina ARKOD parcele mora biti jednako ili više od 50% u preklopu te joj se tada pridružuje TVPV atribut.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji, 2. Protokola o razmjeni podataka, 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-06-2015

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f67ca0d3-95e5-4f9a-9ba5-617957746e7c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a