Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0118

Jedinstvena oznaka izvora:

0118

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Zaštitni pojasevi oko vodotoka određuju identificirane ARKOD parcele na kojima se u svrhu očuvanja vodotoka od zagađenja uzrokovanog nitratnim gnojivima, II. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/17) propisuju mjere zabrane korištenja gnojiva u odnosu na tip vodotoka i nagib. Područja su definirana temeljem sloja vodotoka službenih podataka Državne geodetske uprave: Temeljne topografske baze (TTB) i Digitalnog modela reljefa (DMR) podataka za određivanje područja na nagibima i ARKOD podataka Agencije za plaćanja.

Unutar ARKOD podataka dodijeljeni su atributi koji određuju na kojoj se udaljenosti od ruba korita ne smije primjenjivati gnojidba.

Prostorni podaci koji su dostupni putem WMS servisa prikazuju odabrane ARKOD parcele koje se nalaze unutar vodozaštitnih pojaseva na udaljenostima:

- od 3m (od vanjskog ruba korita vodotoka šireg od 5m),

- 10m (za terene sa nagibom većim od 10%, na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka) i

- 20 metara od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji 2. Protokola o razmjeni podataka 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-06-2015

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c30ddc29-53c3-46d5-8e6f-83282a5fd2c4

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a