Ekološki značajne površine (EZP)
Prijava
Korisnik: Public

Ekološki značajne površine (EZP)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0120

Jedinstvena oznaka izvora:

0120

Naziv izvora prostornih podataka:

Ekološki značajne površine (EZP)

Sažetak izvora:

Ekološki značajne površine (EZP) su površine koje se koriste za provedbu „zelenih praksi“, među kojima razlikujemo stabilne i povremene EZP elemente. Stabilni elementi EZP su: obilježja krajobraza, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma, rubni pojasevi duž vodotoka i stajaćih voda te površine pod kulturama kratkih ophodnji na kojima se ne primjenjuje gnojidba niti uporaba zaštitnih sredstva. Za stabilne EZP elemente postoji obveza definiranja posebnog vektorskog sloja jer se oni kroz vrijeme ne mijenjaju i mogu se koristiti u kombinaciji s ARKOD podacima, dok se povremeni mogu svake godine seliti prema potrebama poljoprivrednika. Smisao primjene EZP površina je zaštita prirode gdje se od većih poljoprivrednika (više od 15 ha oranica) zahtijeva osiguranje najmanje 5% ovakvih površina. Za preračunavanje i konverziju EZP elemenata koristi se tablica faktora konverzije i ponderacije sukladno Uredbi (EU) br. 1307/2013.

Prostorni podaci koji su dostupni putem WMS servisa prikazuju stabilne elemente ekološki značajnih površina: pojedinačna stabla, drvored, živica, jarak, suhozid, šumarak, lokva, pojasevi duž rubova šume i zaštitni pojasevi duž vodotoka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji, 2. Protokola o razmjeni podataka, 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-06-2015

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/2121f94f-7000-4bf1-9d6b-8274078eaf7b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a