ARKOD
Prijava
Korisnik: Public

ARKOD

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0044

Jedinstvena oznaka izvora:

0044

Naziv izvora prostornih podataka:

ARKOD

Sažetak izvora:

ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. ARKOD parcele predstavljaju neprekinute površine poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirane s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz Priloga I. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 17/2018). Upis poljoprivrednog zemljišta – vektorizacija ARKOD poligona provodi se metodom fotointerpretacije poljoprivrednog zemljišta na DOF podlogama u mjerilu 1:5000 u podružnicama Agencije za plaćanja, iskaza poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaz o vlasništvu ili posjedu. ARKOD podaci koriste se unutar IAKS sustava za praćenje potpora vezanih uz površine, a što se tehnički provodi godišnjim popunjavanjem Jedinstvenog zahtjeva kroz AGRONET aplikaciju. Promjene na ARKOD podacima provode se: na zahtjev poljoprivrednika koji je dužan prijaviti promjene u roku od 30 dana od njihova nastanka, zahtjeva vlasnika zemljišta (nesuglasnog i neinformiranog), prilikom zanavljanja DOF-a (godišnja dinamika 50% teritorija države), temeljem rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere, rješenja poljoprivredne inspekcije, provedbom vizualne provjere, rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a i administrativne odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

ARKOD trenutni podaci – obuhvaćaju trenutno stanje prostornih podataka ARKOD parcela.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB, gpkg

Adresa izvora:

http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/,https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS , https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu


Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji, 2. Protokola o razmjeni podataka, 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1bd1bca6-c1b8-4f4b-a655-a1317f4db3e1

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a