Obilježja krajobraza
Prijava
Korisnik: Public

Obilježja krajobraza

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0119

Jedinstvena oznaka izvora:

0119

Naziv izvora prostornih podataka:

Obilježja krajobraza

Sažetak izvora:

Obilježja krajobraza su sastavni dijelovi ARKOD parcele, a nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na granicama ARKOD parcele, nastali su prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću, a mogu biti:

poligonski – šumarak, jezerce (lokva)

linijski – drvored, živica, jarak, suhozid

točkasti – pojedinačna stabla

Funkcije obilježja krajobraza su: fizičke (zaštita od erozije vjetra i vode), biološke (staništa za biljne i životinjske vrste, koridori između različitih zona koji omogućavaju kretanje životinjskih vrsta i sjemena) i kulturne (vizualne karakteristike krajolika i povijesno nasljeđe). Elementi sloja obilježja krajobraza važni su poljoprivrednicima jer su preuzeli obvezu njihovog čuvanja i održavanja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/, https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=WMS,https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebno je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapanje: 1. Sporazuma o suradnji, 2. Protokola o razmjeni podataka, 3. Sporazuma o povjerljivosti

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-06-2015

Upareni izvor:

0386 ARKOD - WMS

0389 ARKOD - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/342b0a8f-0d25-4d02-af66-c0c5c682826f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a