Urbanistički plan uređenja groblja u Poznanovcu - Općina Bedekovčina
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja groblja u Poznanovcu - Općina Bedekovčina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1154

Jedinstvena oznaka izvora:

1154

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja groblja u Poznanovcu - Općina Bedekovčina

Sažetak izvora:

Područje obuhvata urbanističkog plana definirano je u skladu s prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina u Poznanovcu u k.o. Poznanovec (UPU 10). Osnovni cilj izrade Plana je definiranje organizacije i uređenja novog groblja i osiguravanje prostora za smještaj koridora prometne i ostale infrastrukture.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, dwg

Adresa izvora:

https://www.bedekovcina.hr/prostorni-plan-uredenja-opcine-bedekovcina/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0118 - Općina Bedekovčina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bedekovčina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-10-2021

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a