Općina Bedekovčina
Prijava
Korisnik: Public

Općina Bedekovčina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0118

Jedinstvena oznaka subjekta:

0118

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Bedekovčina

OIB subjekta NIPP-a:

33523559931

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Ante Starčevića 4
49221 Bedekovčina
info@bedekovcina.hr
049/213-963
049/214-893
www.bedekovcina.hr

Davor Glumpak
davor@bedekovcina.hr
099 530 7568

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Bedekovčina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Bedekovčina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0587 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Bedekovčina
0588 - Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Poznanovec - Općina Bedekovčina
0589 - Nerazvrstane ceste Općine Bedekovčina
1152 - Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bedekovčina - Općina Bedekovčina
1153 - Komunalna infrastruktura Općine Bedekovčina
1154 - Urbanistički plan uređenja groblja u Poznanovcu - Općina Bedekovčina
1155 - Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine - Općina Bedekovčina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a