Prostorni plan uređenja općine - Općina Bedekovčina
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Bedekovčina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0587

Jedinstvena oznaka izvora:

0587

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Bedekovčina

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Bedekovčina regulira prostorno uređenje cjelokupnog prostora Općine , odnosno određuje osnovne namjene prostora - prostor za gradnju, neizgrađene površine, površine za komunalnu i prometnu infrastrukturu i objekte, te druge površine. 

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.bedekovcina.hr/prostorni-plan-uredenja-opcine-bedekovcina/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0118 - Općina Bedekovčina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bedekovčina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/70e1727d-1e2a-44cb-ae13-8d63c02c8bdc

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a