Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine - Općina Bedekovčina
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine - Općina Bedekovčina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1155

Jedinstvena oznaka izvora:

1155

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine - Općina Bedekovčina

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine donosi se za dio izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Bedekovčina. Površina obuhvata UPU-a određena je Prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina (PPUO) i iznosi 0,82 hektara (UPU 8). Cilj prostornog uređenja UPU-a Centra Bedekovčine je, uvažavajući zatečeno stanje u prostoru, omogućiti sveobuhvatnu preobrazbu u primjereno urbano tkivo sa tipologijom izgradnje i urbanim sadržajima prikladnim općinskom središtu. Planom se utvrđuju uvjeti za novu regulaciju neizgrađenog građevinskog područja te uvjeti za rekonstrukciju i zamjenu postojećih građevina i izgradnju novih građevina unutar izgrađenog građevinskog dijela građevinskog područja naselja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, dwg

Adresa izvora:

https://www.bedekovcina.hr/prostorni-plan-uredenja-opcine-bedekovcina/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0118 - Općina Bedekovčina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bedekovčina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-10-2021

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a