Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1160

Jedinstvena oznaka izvora:

1160

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Vrbovca je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta. PPUG Grada Vrbovca sastoji se od idućih slojeva: 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Prometna mreža, 2.2. TK i poštanska mreža, 2.3. Elektroenergetska mreža, 2.4. Plinovodna mreža, 2.5. Vodoopskrba i odvodnja, 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3.2. Područje posebnih uvjeta korištenja, 4. Građevinska područja, u kartografskom mjerilu 1:25000. Korištena je analiza prostornih podataka korištenjem GIS softvera za prikupljanje, upravljanje i analizu prostornih podataka. Podatke od 30. lipnja 2003. (Odluka o donošenju PPUG-a Vrbovec) prikuplja, objavljuje i njima upravlja Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://vrbovec.hr/kategorija/dokumenti/prostorni-plan-uredenja/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://vrbovec.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0280 - Grad Vrbovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vrbovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-12-2021

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

1356 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/97429614-d6e7-4346-a157-3686870b735f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a