Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vrbovec
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vrbovec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1161

Jedinstvena oznaka izvora:

1161

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vrbovec

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Vrbovec ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU Grada Vrbovca
- UPU proizvodno poslovne zone Luka - Jug 1
- UPU proizvodno poslovne zone Luka - Jug 2
- UPU proizvodno poslovne zone Konak - Istok
- UPU proizvodno poslovne zone Konak - Istok 2
- UPU sportsko - rekreacijske zone Vrbovec.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 23. Statuta Grada Vrbovca (“Glasnik Zagrebaèke Þupanije” broj 22/01) i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 10/03), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2005. donosi
Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca. Korištena je analiza prostornih podataka korištenjem GIS softvera za prikupljanje, upravljanje i analizu prostornih podataka. Podatke od 2005.godine prikuplja, objavljuje i njima upravlja Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vrbovca.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://vrbovec.hr/kategorija/dokumenti/urbanisticki-plan-uredenja/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0280 - Grad Vrbovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vrbovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-10-2021

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4a3263ee-3898-4fba-b9de-fb407e1f9831

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a