Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1162

Jedinstvena oznaka izvora:

1162

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec

Sažetak izvora:

Registrom nerazvrstanih cesta evidentirano je 495.23 km za potrebe uređenja pravnog statusa, načina korištenja, razvrstavanja, upravljanja, zaštite, financiranja i nadzora nerazvrstanih cesta na administrativnom području Grada Vrbovca. Sloj se sastoji od linijskih objekata sa pridruženim atributima koji opisuju oznaku, naziv ceste te ostale atribute (duljina kolnika, duljina pravca, duljina s rampama) i informacije o pridruženoj cestovnoj dionici. Registar je donešen na temelju članka 109. Zakona o cestama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 84/11 22/13 i 54/13), te članka 30. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18). Podaci se prikupljaju od 2018. godine kada je donešena Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovca. Podatke prikuplja, objavljuje i njima upravlja Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Namjena Registra nerazvrstanih cesta je upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta; vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova redovitog i izvanrednog održavanja te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova; financiranje nerazvrstanih cesta; njihova zaštita te nadzor i prekršajne odredbe.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://vrbovec.hr/kategorija/dokumenti/obrasci-i-odluke/; interni GIS Grada Vrbovca: https://vrbovec.pipgis.hr/gis; https://vrbovec.pipgis.hr/xyz-services/ne-ce/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0280 - Grad Vrbovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vrbovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-10-2021

Upareni izvor:

1357 Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f77956d2-5212-489a-b24f-d754b031cb1d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a