Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1167

Jedinstvena oznaka izvora:

1167

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Križevci ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU 1 Cubinec
- UPU 2 Gornji Čret

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://krizevci.hr/dokumenti/prostorni-planovi/; Javni portal Grada Križevaca: https://gis.krizevci.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://krizevci.pipgis.hr/xyz-services/pp-upu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0281 - Grad Križevci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Križevci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-10-2021

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

1208 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/78776577-c783-4f2a-90e0-0630924f7022

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a