Cjenovni blokovi
Prijava
Korisnik: Public

Cjenovni blokovi

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1193

Jedinstvena oznaka izvora:

1193

Naziv izvora prostornih podataka:

Cjenovni blokovi

Sažetak izvora:

Cjenovni blokovi su najmanje prostorne cjeline unutar kojih se prati uobičajeni poslovni promet nekretnina, te se, prema svome značenju, izjednačavaju s položajnim obilježjima (lokacijom). Formiraju se na temelju dvaju kriterija: približne vrijednosti zemljišta i obilježja koje utječu na vrijednost zemljišta. Početno stanje cjenovnih blokova utvrđeno je primarno na temelju kartografskih prikaza korištenja i namjene površina iz prostornih planova (PPUO/G i GUP), te su formirani prema prevladavajućim obilježjima (vrsta i mjera građevinskog ili drugog korištenja, kategorija), no pri njihovom formiranju korištene su i druge pomoćne podloge (kartografski prikazi urbanih pravila, registar prostornih jedinica, katastar, digitalni ortofoto plan i dr.).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://ispu.mgipu.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-11-2021

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/aa753b60-db79-4b0c-92aa-7e8909b36181

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a