Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0228

Jedinstvena oznaka subjekta:

0228

Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

OIB subjekta NIPP-a:

95093210687

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
ISPU-help@mgipu.hr
tel: 01 3782 444
www.mgipu.gov.hr
Kontakt: Sunčana Habrun
ISPU-help@mgipu.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje procjene vrijednosti nekretnina, utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, energetsku učinkovitost u zgradarstvu, građevinske i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0012 - Prostorni planovi državne razine
0185 - WMS - Prostorni planovi državne razine
0186 - WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija
0187 - WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija
0188 - WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb
0189 - WMS - prostorni planovi - Istarska županija
0190 - WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija
0191 - WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija
0192 - WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija
0193 - WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija
0194 - WMS - prostorni planovi - Međimurska županija
0195 - WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija
0196 - WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija
0197 - WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija
0198 - WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija
0199 - WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija
0200 - WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija
0201 - WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija
0202 - WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija
0203 - WMS - prostorni planovi - Zadarska županija
0204 - WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija
0246 - Građevinska područja
0248 - Građevinska područja - WFS
0488 - WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija
0755 - WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije
0756 - WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)
0757 - WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)
0758 - WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)
0876 - Prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija
0877 - Prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija
0878 - Prostorni planovi - Grad Zagreb županija
0879 - Prostorni planovi - Istarska županija
0880 - Prostorni planovi - Karlovačka županija
0881 - Prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija
0882 - Prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija
0883 - Prostorni planovi - Ličko-senjska županija
0884 - Prostorni planovi - Međimurska županija
0885 - Prostorni planovi - Osječko-baranjska županija
0886 - Prostorni planovi - Požeško-slavonska županija
0887 - Prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija
0888 - Prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija
0889 - Prostorni planovi - Šibensko-kninska županija
0890 - Prostorni planovi - Varaždinska županija
0891 - Prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija
0892 - Prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija
0893 - Prostorni planovi - Zadarska županija
0894 - Prostorni planovi - Zagrebačka županija
0895 - Prostorni planovi - Brodsko-posavska županija
0896 - Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija
1192 - Akti za provedbu zahvata u prostoru
1193 - Cjenovni blokovi
1194 - Plan približnih vrijednosti
1195 - Geohazardi
1196 - Geohazardi - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 2 Zgrade
III 3 Tlo
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

08-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a