WMS - Prostorni planovi državne razine
Prijava
Korisnik: Public

WMS - Prostorni planovi državne razine

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0185

Jedinstvena oznaka izvora:

0185

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - Prostorni planovi državne razine

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova državne razine (prostorni planovi nacionalnih parkova i parkova prirode, ostali prostorni planovi područja posebnih obilježja). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju stručni izrađivači za objavu je priredio Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterPPPPO_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterPPPPO_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterPPPPO_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterPPPPO_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0012 Prostorni planovi državne razine

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/60e182c2-ba80-4732-8a71-40ab9f60de17

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a