WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0188

Jedinstvena oznaka izvora:

0188

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornog plana županijske razine za područje Grada Zagreba (Prostorni plan Grada Zagreba). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavlja Grad Zagreb i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ21_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ21_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ21_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ21_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Zagreb

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0878 Prostorni planovi - Grad Zagreb županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f65c1530-bdb3-459f-96a5-474dd1016d6d

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a