WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0197

Jedinstvena oznaka izvora:

0197

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Sisačko-moslavačke županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Sisačko-moslavačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0887 Prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

0530 Prostorni plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica

0531 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica

0808 Prostorni plan uređenja grada - Grad Glina

0809 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Glina

0569 Prostorni plan uređenja općine - Općina Hrvatska Dubica

0583 Prostorni plan uređenja općine - Općina Dvor

0872 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor

0873 Detaljni plan uređenja općine - Općina Dvor

0622 Prostorni plan uređenja grada - Grad Kutina

0623 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kutina

0624 Detalnji plan uređenja grada - Grad Kutina

0630 Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Ludina

0722 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lipovljani

0962 Prostorni plan uređenja grada - Grad Novska

0963 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Novska

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cea7a2f6-8f33-4425-a443-881bd97f19f9

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a