Urbanistički plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0531

Jedinstvena oznaka izvora:

0531

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica

Sažetak izvora:

Prostorni plan kojim se utvrđuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora za naselje Hrvatska Kostajnica.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://hrvatska-kostajnica.hr/akti-i-objave/prostorni-plan-uredenja-grada/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0074 - Grad Hrvatska Kostajnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Hrvatska Kostajnica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-07-2020

Upareni izvor:

0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a