Grad Hrvatska Kostajnica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Hrvatska Kostajnica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0074

Jedinstvena oznaka subjekta:

0074

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Hrvatska Kostajnica

OIB subjekta NIPP-a:

06208368082

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
44430 Hrvatska Kostajnica
www.hrvatska-kostajnica.hr
044/551-555

Zoran Stunković
grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr
044/551-557


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Hrvatska Kostajnica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Grad Hrvatska Kostajnica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0530 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica
0531 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Hrvatska Kostajnica
0532 - Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta Grada Hrvatske Kostajnice
0533 - Evidencija komunalne infrastrukture - Grad Hrvatska Kostajnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a