Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Ludina
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Ludina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0630

Jedinstvena oznaka izvora:

0630

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Ludina

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Velika Ludina (Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 9/01, 3/05, 3/10, 1/11, 1/13, 9/13, 6/14, 2/16 i 9/18) je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.opcina-vludina.hr , https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0157 - Općina Velika Ludina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Velika Ludina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-08-2020

Upareni izvor:

0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a