Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kutina
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kutina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0623

Jedinstvena oznaka izvora:

0623

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kutina

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan Grada Kutine je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.kutina.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0144 - Grad Kutina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Kutina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-08-2020

Upareni izvor:

0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a