Prostorni plan uređenja grada - Grad Novska
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Novska

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0962

Jedinstvena oznaka izvora:

0962

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Novska

Sažetak izvora:

PPUG Novske se uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora grada Novske.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://novska.hr/hr/vazni-dokumenti/; Javni Gis Grada Novska http://online.gis-novska.eu/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0016 - Grad Novska

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-03-2021

Upareni izvor:

0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a