Grad Novska
Prijava
Korisnik: Public

Grad Novska

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0016

Jedinstvena oznaka subjekta:

0016

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Novska

OIB subjekta NIPP-a:

09112913581

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 2,
44330 Novska,
novska@novska.hr,
044 691 505,
http://www.novska.hr,
Mišo Tušek
miso.tusek@novska.hr
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
044 691 505
098 648 258

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Novska je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Grad Novska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0078 - Popis i pregled nerazvrstanih cesta na području Grada Novske
0962 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Novska
0963 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Novska

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a