Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0872

Jedinstvena oznaka izvora:

0872

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja Općine Dvor detaljnije određuju prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

www.dvor.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ03_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0116 - Općina Dvor

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Dvor

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-10-2020

Upareni izvor:

0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a