Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0896

Jedinstvena oznaka izvora:

0896

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija

Sažetak izvora:

Odabrane rasterske karte prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine za područje Primorsko-goranske županije s pripadajućim sastavnicama i legendama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

GeoTIFF, PDF, JPG, DWF, SHP

Adresa izvora:

https://ispu.mgipu.hr/, https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPZ/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities; https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPUOG_01/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities; https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPUOG_02/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities; https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Primorsko-goranska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2020

Upareni izvor:

0755 WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

0757 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/fc69ccc2-8675-4618-88f3-67fcce64a32e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a