WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0186

Jedinstvena oznaka izvora:

0186

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Bjelovarsko-bilogorska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0876 Prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

0865 Prostorni plan uređenja općine - Općina Šandrovac

0581 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sirač

0553 Prostorni plan uređenja općine - Općina Hercegovac

0563 Prostorni plan uređenja grada - Grad Garešnica

0868 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Garešnica

0869 Detaljni plan uređenja grada - Grad Garešnica

0598 Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Grđevac

0616 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kapela

0618 Prostorni plan uređenja općine - Općina Končanica

0627 Prostorni plan uređenja općine - Općina Berek

0656 Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Pisanica

0720 Prostorni plan uređenja grada - Grad Grubišno Polje

0987 Prostorni planovi uređenja grada - Grad Bjelovar

0988 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Bjelovar

0989 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bjelovar

0990 Detaljni planovi uređenje grada - Grad Bjelovar

1116 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivanska

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c8148cd5-cf19-41ff-bb81-082f576ac0de

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a