WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0200

Jedinstvena oznaka izvora:

0200

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Varaždinske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Varaždinska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0890 Prostorni planovi - Varaždinska županija

0514 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bednja

0539 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Kneginec

0529 Prostorni plan uređenja općine - Općina Beretinec

0555 Prostorni plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki

0556 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki

0592 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ljubešćica

0603 Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždinske Toplice

0619 Prostorni plan uređenja općine - Općina Breznica

0666 Prostorni plan uređenja općine - Općina Jalžabet

0673 Prostorni plan uređenja općine - Općina Visoko

0749 Prostorni plan uređenja - Općina Mali Bukovec

0759 Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždin

0760 Generalni urbanistički plan Grada Varaždina

0761 Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina

0762 Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela Grada Varaždina

0763 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

0764 Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra Grada Varaždina

0765 Detaljni plan uređenja za proširenje Varaždinskog groblja

0766 Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu, Grad Varaždin

0789 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec

0790 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ivanec

0791 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec

0819 Prostorni plan uređenja općine - Općina Petrijanec

0825 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Ilija

0914 Prostorni plan uređenja općine - Općina Cestica

0915 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Cestica

0678 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sračinec

1007 Prostorni plan uređenja općine - Općina Maruševec

1051 Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliki Bukovec

1567 Prostorni plan uređenja Grada Novi Marof

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e1af79d0-b4ea-41a5-b764-dad0121e2140

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a