Prostorni plan uređenja općine - Općina Breznica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Breznica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0619

Jedinstvena oznaka izvora:

0619

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Breznica

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Breznica je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta. Donesen je 2003. godine s izmjenama i dopunama i ispravkom iz 2004., 2006., 2011. i 2020. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 34/03, 06/04, 24/06, 30/11 i 28/20).

Prostorni plan Općine Breznica sastoji se od odredaba, obrazloženja te kartografskih prikaza (Korištenje i namjena površina; Pošta i elektronička komunikacija, energetski sustav; Vodnogospodarski sustav, gospodarenje otpadom; Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora; Građevinsko područje naselja Breznica; Građevinsko područje naselja Bisag, Borenec, Čret Bisaški, Jales Breznički, Jarek Bisaški, Mirkovec Breznički, Podvorec i Tkalec; Građevinsko područje naselja Drašković).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.breznica.hr/dokumenti/prostorni-plan-uredenja-opcine/, https://zzpuvz.hr/opcina-breznica/; http://arhiva.vzz.hr/index.php/prostorni-plan-opcina-breznica.html; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0143 - Općina Breznica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Breznica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-08-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/2d8f4a66-7ff3-440e-a8c9-393d21321030

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a