Općina Breznica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Breznica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0143

Jedinstvena oznaka subjekta:

0143

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Breznica

OIB subjekta NIPP-a:

59573646857

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bisag 23
42226 Bisag
opcina.breznica@vz.htnet.hr
042/616-370
www.breznica.hr

Stjepan Šafran
opcina.breznica@vz.htnet.hr
098/982-7743

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službeni vjesnik Varaždinske županije (broj 34/03, 06/04, 24/06, 30/11 i 28/20), Službeni vjesnik Varaždinske županije (broj 71/13)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Breznica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Breznica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0619 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Breznica
0620 - Nerazvrstane ceste Općine Breznica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a