Prostorni plan uređenja općine - Općina Sračinec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sračinec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0678

Jedinstvena oznaka izvora:

0678

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sračinec

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Sračinec je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijanom politikom države i budućeg iskorištavanja zamljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.sracinec.hr/opci-akti/prostorni-plan/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0146 - Općina Sračinec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Sračinec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-08-2020

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a