Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0789

Jedinstvena oznaka izvora:

0789

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec

Sažetak izvora:

Prostornim planom Grada Ivanca definirani su uvjeti gradnje unutar i izvan građevinskog područja naselja, smjernice za razvoj i uređenje naselja, javnih, društvenih, komunalnim, gospodarskih i drugih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://ivanec-portal.prometiprostor.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://ivanec.prometiprostor.hr/xyz-services/pp-ppu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0240 - Grad Ivanec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Ivanec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-09-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

1283 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/338af9dc-a013-4440-a0d9-70c6ddf44fe1

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a