Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1283

Jedinstvena oznaka izvora:

1283

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS

Sažetak izvora:

Prostornim planom Grada Ivanca definirani su uvjeti gradnje unutar i izvan građevinskog područja naselja, smjernice za razvoj i uređenje naselja, javnih, društvenih, komunalnim, gospodarskih i drugih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://ivanec.prometiprostor.hr/xyz-services/pp-ppu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0240 - Grad Ivanec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Ivanec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Pristup je dozvoljen registriranim korisnicima.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-03-2022

Upareni izvor:

0789 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/193dfa5a-f4af-4b10-8d28-9ac4bb7c4e4c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a