Prostorni plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=560

Jedinstvena oznaka izvora:

0555

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Trnovec Bartolovečki

Sažetak izvora:

Prostornim planom Općine Trnovec Bartolovečki utvrđeni su uvjeti za uređenje cjelokupnog općinskog područja, njegovo korištenje, namjena, oblikovanje, sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita kulturnih dobara te osobito vrijednih dijelova prirode;

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.trnovec-bartolovecki.hr/index.php?content=Prostorno_planiranje, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0093 - Općina Trnovec Bartolovečki

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Trnovec Bartolovečki

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search?returnTo=catalog.edit#/metadata/84b2b336-8a50-4c52-9930-d1c25e6b5946

Napomena: