Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0791

Jedinstvena oznaka izvora:

0791

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja Zone užeg centra Ivancu definirani su uvjeti gradnje i razvoja stambenih, javnih, društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja u obuhvatu užeg centra Ivanca.
Detaljni plan uređenja Zone C-3 u Ivancu definirani su uvjeti gradnje i razvoja stambenih, javnih, društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja u obuhvatu zone C-3 u Ivancu.
Detaljnim planom uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu definirani su uvjeti gradnje i razvoja sportskih i rekreacijskih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja u obuhvatu površine sporta i rekreacije.Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://ivanec-portal.prometiprostor.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://ivanec.prometiprostor.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0240 - Grad Ivanec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Ivanec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-09-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

1285 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ce3678a7-f4b7-43d6-81ec-e47c8d085f6f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a