Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1285

Jedinstvena oznaka izvora:

1285

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec - WMS

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja Zone užeg centra Ivancu definirani su uvjeti gradnje i razvoja stambenih, javnih, društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja u obuhvatu užeg centra Ivanca.
Detaljni plan uređenja Zone C-3 u Ivancu definirani su uvjeti gradnje i razvoja stambenih, javnih, društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja u obuhvatu zone C-3 u Ivancu.
Detaljnim planom uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu definirani su uvjeti gradnje i razvoja sportskih i rekreacijskih sadržaja u prostoru, te propisuje mjere zaštite svih sastavnica okoliša u okviru prostornog planiranja u obuhvatu površine sporta i rekreacije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://ivanec.prometiprostor.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0240 - Grad Ivanec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Ivanec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Pristup je dozvoljen registriranim korisnicima.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-03-2022

Upareni izvor:

0791 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3dbe01be-c0e0-4561-a6f1-3e9fe14f7709

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a