Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždinske Toplice
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždinske Toplice

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0603

Jedinstvena oznaka izvora:

0603

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždinske Toplice

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Varaždinske Toplice polazi od osnovnih načela i postavki prostornog i urbanističkog planiranja, a koje se odnose na: razmještaj sadržaja i njihovu koncentraciju, gustoću izgrađenosti, koncentraciju ljudstva (stanovanje, rad - gospodarske i društvene djelatnosti), optimalno rješenje prometa, razmještaj magistralnih infrastrukturnih koridora i drugo.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://www.varazdinske-toplice.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0130 - Grad Varaždinske Toplice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Varaždinske Toplice

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a