Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Cestica
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Cestica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0915

Jedinstvena oznaka izvora:

0915

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Cestica

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih općinskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Općina Cestica ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU gospodarske zone Cestice – lokacija Babinec
- UPU gospodarske zone Cestice – lokacija Virje Otok – A1
- UPU gospodarske zone Cestice – lokacija Virje Otok - A2
- UPU poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljan grad.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://cestica.hr/dokumenti/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0257 - Općina Cestica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Cestica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-11-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a