Prostorni plan uređenja općine - Općina Jalžabet
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Jalžabet

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0666

Jedinstvena oznaka izvora:

0666

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Jalžabet

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet pokriva administrativno područje Općine Jalžabet. Dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta i ostalih resursa. Čine ga dokumenti i akti kojima se omogućava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenje i provođenje dokumenata prostornog uređenja te uređenja građevinskog zemljišta. Podaci su prikupljeni temeljem članka 90., 91. i 92. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.). Prikupljani su u razdoblju od 30.12.2018. godine do 30.06.2022. godine, te tijekom prve (07-21.12.2022. godine) javne rasprave. Podatke prikuplja, istima upravlja te ih objavljuje nadležno javno pravno tijelo, odnosno Općina Jalžabet, Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet. Važeći prostorni planovi objavljeni su na službenom portalu Općine Jalžabet. Planovima su obuhvaćene slijedeće teme: korištenje i namjena površina, infrastrukturni sustav te uvjeti i korištenja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

MGIPU ekatalog https://dozvola.mgipu.hr/prostorni-planovi; Prostorno - planska dokumentacija Općine Jalžabet https://www.jalzabet.hr/o-opcini/prostorni-plan-uredenja-opcine-jalzabet/; http://www.jalzabet.hr/prostorni-plan, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0185 - Općina Jalžabet

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Jalžabet

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-08-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7792986b-7228-4b08-b811-cfbe1caafdfc

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a