Općina Jalžabet
Prijava
Korisnik: Public

Općina Jalžabet


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=190

Jedinstvena oznaka subjekta:

0185

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Jalžabet

OIB subjekta NIPP-a:

59790184195

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg braće Radić 16
42203 Jalžabet
042/647-094
042/647-522
www.jalzabet.hr

Mirko Magić
opcina.jalzabet@vz.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Jalžabet je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Jalžabet je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0666 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Jalžabet

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-08-2020


Napomena: