Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu, Grad Varaždin
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu, Grad Varaždin


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=774

Jedinstvena oznaka izvora:

0766

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu, Grad Varaždin

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu sagledava i valorizira prostor Grlice-Rakite u Biškupcu te daje detaljne smjernice za uređenje navedenog prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://varazdin.hr/detaljni-plan-uredenja-grlice-rakite-biskupcu/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0235 - Grad Varaždin

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Varaždin

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-09-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:


Napomena: