Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždin
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždin

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0759

Jedinstvena oznaka izvora:

0759

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždin

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina sagledava i valorizira cjelovito područje Grada te daje smjernice za daljnji razvoj svih naselja i funkcija na prostoru Grada.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://varazdin.hr/prostorni-plan-uredenja-grada-varazdina/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0235 - Grad Varaždin

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Varaždin

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-09-2020

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a