WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0756

Jedinstvena oznaka izvora:

0756

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz rasterskih karata prostornih planova lokalne razine za područje Primorsko-goranske županije (prostorni planovi uređenja gradova i općina), za gradove/općine abecedno od Bakar do Kastav. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, koji je i pružatelj mrežne usluge.
Gradovi: Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice i Kastav.
Općine: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine i Jelenje.


Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPUOG_01/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Primorsko-goranska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-09-2020

Upareni izvor:

0896 Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija

0617 Prostorni plan uređenja grada - Grad Delnice

0685 Prostorni plan uređenja grada - Grad Bakar

0686 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bakar

0931 Prostorni plan uređenja općine - Općina Fužine

0933 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Fužine

1109 Prostorni plan uređenja općine - Općina Jelenje

1110 Detaljni planovi uređenja općine - Općine Jelenje

1460 Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice

1460 Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/8fcde0ff-51b7-4cb8-b77b-4ed70d56d936

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a