Urbanistički plan uređenja općine - Općina Fužine
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Fužine

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0933

Jedinstvena oznaka izvora:

0933

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Fužine

Sažetak izvora:

Obuhvat urbanističkog plana uređenja (UPU 1)utvrđen je člankom 156. Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine« broj 05/05, 16/09) i obuhvaća:
- površine naselja Fužine (NA1), naselja Fužine – NA1_1 I NA1_2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1)
- površine izvan naselja za izdvojene namjene:
- površine izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (R13),
- površine groblja (G1).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/docs/zzpuHR/docsplanovigrad/662/karte/karta-1.pdf, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_01/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0260 - Općina Fužine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Fužine

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-12-2020

Upareni izvor:

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a